Hygiëne in de praktijk

 

  • U dient uw handen bij binnenkomst in de praktijk grondig te desinfecteren met  de gereedstaande handalcohol.

 

  • Bij de behandelstoel staat Perio Aid 0,12% mondspoeling voor u klaar om mee te spoelen (30 seconden). 

 

  • Raak uw gezicht niet aan en neem eventuele protheses niet zelf uit.

 

  • Wij laten u graag zien welke maatregelen wij nemen voor een veilige behandeling en welke gespecialiseerde apparatuur wij daarvoor gebruiken.