Algemene voorwaarden Drentsche Aa Tandheelkunde

 

 1. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is van toepassing.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw medische- en contactgegevens. Voor uw eigen veiligheid is het van belang direct wijzigingen in bijvoorbeeld medicatie door te geven. Uiteraard blijven ook wij actief navraag doen naar eventuele wijzigingen. Zo dragen we met elkaar bij aan een optimale behandeling en praktijkvoering.
 3. U ontvangt van ons oproepen voor periodieke gebitscontrole uitsluitend per e-mail op het door u opgegeven adres. Indien u drie keer geen gehoor geeft aan de oproep zal deze automatisch stoppen en wordt u uitgeschreven uit ons patiëntenbestand. Uw gegevens blijven bewaard conform de wettelijke termijnen. Maakt u geen gebruik van e-mail dan adviseren wij u om direct een vervolgafspraak in te plannen voor een volgende periodieke gebitscontrole.
 4. Wij vinden het erg belangrijk dat u op de hoogte bent van de voorgenomen behandeling. Bij het maken van een afspraak voor een behandeling gaan wij er van uit dat u akkoord bent met de geplande behandeling en voldoende informatie vooraf heeft ontvangen. Zijn er nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag vóórdat een behandeling wordt gestart.
 5. Een afspraakherinnering is een extra service waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
 6. Bent u verhinderd een afspraak na te komen, dan dient u deze telefonisch of per e-mail minimaal 24 uur tevoren af te zeggen. Mocht u een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzeggen of geheel niet nakomen, dan kan naar redelijkheid de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 7. Betalingsvoorwaarden: (uitgebreide informatie en links kunt u ook vinden op onze website onder het kopje “tarieven”)  
  1. Bij nota’s via Infomedics; zie de beschikbare folders in de praktijk en het informatiescherm in de wachtkamer. Ook vindt u deze op de website van Infomedics.
  2. Bij betaling in de praktijk zijn de KNMT voorwaarden van toepassing.
  3. U kunt op verzoek de betalingsvoorwaarden (opnieuw) kosteloos toe laten sturen door ons.
 8. Bij het (herhaaldelijk) niet nakomen van afspraken of het niet tijdig voldoen van facturen vervalt uw inschrijving in de praktijk.
 9. Een goede sfeer en veiligheid, ook voor andere bezoekers aan de praktijk, is een belangrijke voorwaarde in onze praktijkvoering. Onfatsoenlijk gedrag in welke vorm dan ook zal uw inschrijving in de praktijk per direct doen vervallen.