Coronavirus 

 

Ook na het opheffen van de landelijke maatregelen houden wij het graag hygiënisch en veilig:

 

  • Kom niet naar de praktijk met klachten die kunnen duiden op Corona, bel ons dan voor overleg.

 

  • U dient uw handen bij binnenkomst in de praktijk grondig te desinfecteren met  de gereedstaande handalcohol.

 

  • Bij de behandelstoel staat Perio Aid 0,12% mondspoeling voor u klaar om mee te spoelen (30 seconden). 

 

  • Raak uw gezicht niet aan en neem eventuele protheses niet zelf uit.