Angst voor tandheelkundige behandelingen?

 

Veel mensen zijn bang voor tandheelkundige behandelingen. Waarom? Meestal berust angst op het feit dat men niet weet wat er te wachten staat. Vaak leidt de angst tot uitstel van een tandartsbezoek, wat mogelijk resulteert in een gebrekkig onderhoud van uw gebit en te laat ingrijpen. Een en ander versterkt de angst voor de tandarts. Goede uitleg en voorlichting over de behandeling kunnen in heel veel gevallen de angst wegnemen of juist voorkomen.

Wij nemen de tijd die nodig is om op een rustige manier, passend bij u, stap voor stap angst weg te nemen. Communicatie over wensen, mogelijkheden en doelen zijn daarbij essentieel.

Laat ons weten als u (extreem) bang bent voor behandeling. Dan kunnen we daar extra rekening mee houden. Zo is bijvoorbeeld de verdovingsprik zelf nagenoeg pijnloos uit te voeren door oppervlakte anesthesie toe te passen. In overleg met de u is heel veel mogelijk, zodat u na afloop weer met een positieve ervaring naar huis kunt. Ons doel is tenslotte uw tevredenheid.